Letasaviobiletes.lv
LV RU EN

Vēlos lai man piemeklē viesnīcu!  
Komentāri

Vēlos lai man piemeklē viesnīcu!  
Komentāri
Reģistrēties Aizmirsta parole

Aizmirsta parole

Aģentūra - SIA "Tūrisma aģentūra KOLUMBS", reģistrācijas numurs 40003404807, juridiskā adrese Blaumaņa iela 34-6, Rīga, LV-1011.
Bagāža - pasažiera personiskais īpašums, kas tiek pārvadāts ar gaisa kuģi saskaņā ar Pasažiera un Pakalpojuma sniedzēja bagāžas pārvadāšanas līgumu.
Biļete - Pasažiera un Pārvadātāja pārvadāšanas līguma noslēgšanas apstiprinājuma dokuments, kas dod pasažierim tiesības lidot aviobiļetē norādītajā maršrutā ar norādītās aviokompānijas reisu.
Klients - fiziska un/vai juridiska persona, kas rezervē un iegādājas Tūrisma pakalpojumus Aģentūras interneta vietnē Letasaviobiletes.lv.
Pakalpojuma sniedzējs - tiešais tūrisma pakalpojuma sniedzējs.
Pasažieris – fiziska persona uz kura vārda un uzvārda tiek rezervēta/iegādāta Biļete.
Sistēma – aviobiļešu rezervēšanas sistēma Amadeus.
Tūrisma pakalpojums - ar tūrismu saistīts pakalpojums, kura apraksts pieejams interneta vietnē Letasaviobiletes.lv, kuru SIA „Tūrisma aģentūra Kolumbs” piedāvā rezervēt un iegādāties tiešsaistē.

1. Vispārējie noteikumi

1.1 Elektroniskās Biļetes izdošana apstiprina, ka pirms elektroniskās Biļetes iegādes Klients ir iepazinies ar Pārvadātāja pārvadāšanas nosacījumiem un piekrīt tos ievērot.
1.2 Klients piekrīt, ka Aģentūra kārto, uzglabā un citādi apstrādā viņa personas datus vietu rezervēšanai gaisa kuģī un Biļešu pārdošanai. Klients arī piekrīt, ka ievāktie dati var tikt nodoti pusēm, kas līgumā saistītas ar Klienta pasūtījuma izpildes mērķiem.
1.3 Ceļojumu dokumenti tiek piegādāti elektroniski, nosūtot apstiprinājumu uz Klienta elektroniskā pasta adresi. Aģentūra paļaujas uz Klienta sniegtās informācijas precizitāti un neuzņemas atbildību par Biļetes nesaņemšanu, ja Klients nav uzrādījis precīzu elektroniskā pasta adresi, vai Klienta elektroniskā pasta uzstādījumi bloķē Aģentūras sūtījumus.
1.4 Lidojums ir jāveic tādā secībā, kādā Klients ir veicis rezervāciju. Ja kāda iemesla dēļ Klients nav izmantojis kādu no Biļetē norādītajiem lidojuma posmiem, saskaņā ar starptautiskajiem aviopārvadātāju noteikumiem viss tālākais Biļetē norādītais lidojums tiks automātiski anulēts un samaksātā nauda par pakalpojumu netiks atgriezta.

2. Klienta un Pasažiera tiesības un pienākumi

2.1 Klients ir atbildīgs par visas sniegtās/norādītās informācijas patiesumu un precizitāti. Pasē rakstītajam Pasažiera vārdam un uzvārdam precīzi jāsakrīt ar Biļetē rakstīto vārdu un uzvārdu, pretējā gadījumā Biļete būs nederīga ceļošanai.
2.2 Klients ir atbildīgs par citu personu, kuru vārdā tiek veiktas rezervācijas, datu patiesumu un precizitāti. Pasē rakstītajam Pasažiera vārdam un uzvārdam precīzi jāsakrīt ar Biļetē rakstīto vārdu un uzvārdu, pretējā gadījumā Biļete būs nederīga ceļošanai.
2.3 Klienta atbildība, pirms Biļetes iegādes, ir iepazīties ar Biļetes rezervēšanas procesā redzamajiem Pakalpojuma sniedzēja nosacījumiem. Klientam ir īpaši svarīgi apzināties, ka Aģentūras atbildība ir ierobežota, tāpēc pirms Biļetes iegādes Pasažierim jāiepazīstas ar katra atsevišķā Pakalpojuma sniedzēja, kas norādīts Biļetē, pārvadāšanas nosacījumiem.
2.4 Klients uzņemas finansiālu atbildību par visām transakcijām, kas veiktas viņa vārdā no viņa konta. Par datu maiņu ir atbildīgs Klients, sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar vārda, uzvārda, datumu vai galamērķa maiņu.
2.5 Pasažieris ir personiski atbildīgs par jebkādiem pārvadāšanas izdevumiem, kas radušies pārsēšanās laikā lidostā.
2.6 Klients apņemas pārbaudīt vai Biļetē un citos ceļojuma dokumentos norādītā informācija ir korekta. Pamanot kļūdu Klientam nekavējoties, jāinformē Aģentūra. Aģentūra Pakalpojumu sniedzēja noteikumu ietvaros attiecīgi reaģē, ja iespējams, koriģējot nekorekto informāciju.
2.7 Klienta pienākums ir pārliecināties, ka visas papildus veiktās rezervācijas, ja tādas ir veiktas, ir anulētas. Divu identisku rezervāciju gadījumā, viena vai abas rezervācijas var tikt automātiski anulētas no Pakalpojumu sniedzēja puses, neskatoties uz to vai apmaksa no Klienta puses ir vai nav veikta. Gadījumos, kad kāda no veiktajām rezervācijām nav nepieciešama, lūdzam informēt Aģentūru rakstot uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni (+371) 67007007.
2.8 Pēc veiksmīga rezervācijas veikšanas procesa, Klientam tiek piešķirts rezervācijas numurs. Rezervācijas numurs ir konfidenciāls, tas var tikt izmantots Klienta vai Pasažiera identifikācijai. Klients ir atbildīgs par šīs informācijas konfidencialitātes saglabāšanu vai nodošanu trešajām personām.
2.9 Klients ir atbildīgs par sistemātisku personalizētās elektroniskās pastkastes pārbaudi pirms lidojuma. (Ja Aģentūra saņem informāciju no Pakalpojuma sniedzēja par lidojumu laika izmaiņām, tā brīdina Klientu nosūtot ziņojumu uz norādīto Klienta personalizētā elektroniskā pasta adresi).
2.10 Par Pasažiera nereģistrēto (rokas) bagāžas drošību atbild pats Pasažieris, izņemot gadījumus, kad kaitējumu ir radījis Pakalpojuma sniedzējs, tā darbinieki vai tā pilnvarotās personas.
2.11 Pasažiera pienākums divas dienas pirms lidojuma interneta vietnē www.checkmytrip.com pārbaudīt, vai nav mainījušies lidojumu ielidošanas/izlidošanas laiki, gan pirms turpceļa lidojuma, gan pirms atpakaļ ceļa lidojuma.
2.12 Pasažierim ir jāievēro visas valdības noteiktās prasības, kas saistītas ar izceļošanu un ieceļošanu valstī. Pasažieris ir atbildīgs par dokumentu un vīzu/tranzītvīzu nepieciešamību. Pasažierim savlaicīgi jāpārliecinās par pases derīguma termiņu.
2.13 Pasažieris var atsaukt lidojumu pēc Biļetes apmaksas, ja tā noteikts Pakalpojuma sniedzēja nosacījumos.

3. Pakalpojuma sniedzēja atbildība un pienākumi

3.1 Pakalpojuma sniedzējs garantē Biļetes cenu līdz pašreizējās dienas plkst. 23:59. Ja apmaksa tiek veikta nākamajā dienā vai vēlāk Pakalpojuma sniedzējs var anulēt rezervāciju. Aģentūra neuzņemas atbildību par šādām Pakalpojuma sniedzēja darbībām.
3.2 Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par Pasažiera un Bagāžas bojājumiem, kavējumiem, pazaudēšanu.
3.3 Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par reisu kavēšanos to atcelšanu vai izmaiņām lidojumu sarakstā.

4. Aģentūras tiesības un pienākumi

4.1 Aģentūra sniedz Klientam iespēju, atrast un iegādāties Biļeti (t.s. viesnīcu, apdrošināšanu un auto īri) izvēlētajam maršrutam izmantojot Sistēmu interneta vietnē Letasaviobiletes.lv, kā arī pasūtīt Pakalpojuma sniedzēja piedāvātos papildpakalpojumus. Aģentūra nevar garantēt lidojumam izvēlētos papildus servisus (sēdvietas, ēdināšanas tipu, mājdzīvnieku pārvadāšanu u.tml.), to iespējamību apstiprina vai neapstiprina Pakalpojuma sniedzējs.
4.2 Aģentūra nodrošina:
- aviobiļešu rezervēšanu Sistēmas datubāzes ietvaros,
- veic aviobiļešu izdošanu,
- ja Klients ir pieprasījis papildus servisus sazinās ar Pakalpojuma sniedzēju, apstiprinājuma saņemšanai,
- veic izmaiņas lidojumu grafikā saskaņā ar Klienta pieprasījumu, balstoties uz Pakalpojuma sniedzēja noteikumiem. Aģentūra nav atbildīga par sniedzamo pakalpojumu. Visas pretenzijas par pakalpojumu un tā kvalitāti iesniedzamas Pakalpojuma sniedzējam (viesnīcai, aviokompānijai, auto īres kompānijai u.tml.).
4.3 Aģentūra negarantē norādīto cenu par izvēlēto lidojumu, tā pilda starpnieka funkciju starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju.
4.4 Aģentūrai ir jāievēro Pakalpojuma sniedzēja noteikumi.
4.5 Aģentūra nevar tikt uzskatīta par atbildīgu par kļūdām Biļetes cenā, tehniskām problēmām, datu kļūdām un izmaiņām, kas veiktas Sistēmā, kas ārpus Aģentūras kontroles robežām, piemēram, Pakalpojuma sniedzējs savās informatīvajās sistēmās neatrod precīzu Aģentūras Sistēmā rezervētu un uz Klienta datiem izdotu Biļeti.
4.6 Aģentūras atbildība ir informēt Klientu par lidojumu laika izmaiņām, ja tādas radušās, nosūtot Klientam uz rezervācijā norādīto elektroniskā pasta adresi informāciju par izmaiņām. Aģentūra Klientu informē, balstoties uz Pakalpojuma sniedzēja sniegto informāciju. Aģentūra nav atbildīga, ja Pakalpojuma sniedzējs nav informējis Aģentūru par lidojumu laiku izmaiņām, reisu atcelšanu vai tml.
4.7 Aģentūra nav atbildīga par Pasažiera Bagāžas bojājumiem, kavējumiem, pazaudētu Bagāžu, atsauktiem lidojumiem vai līdzīgiem notikumiem – par to atbildīgs ir Pakalpojuma sniedzējs.
4.8 Aģentūra nav atbildīga par zaudējumiem, kas radīti saistībā ar plānoto Pasažiera lidojumu, kas nenotiek dabas katastrofu, karadarbības, streika vai citu līdzīgu (t.s. Pakalpojuma sniedzēja bankrota) notikumu dēļ, kurus Aģentūra nevar kontrolēt. Aģentūra ievēro Pakalpojuma sniedzēja norādījumus, kas saistīti ar nepārvaramās varas apstākļiem.
4.9 Aģentūra nav atbildīga par zaudējumiem Klientam, kas radīti Pasažiera vainas dēļ, piemēram, slimības, neierašanās lidostā noteiktajās laikā, Pasažiera atteikšanās lietot Biļeti, citu iemeslu dēļ, piemēram, vīzas atteikuma vai pases derīguma termiņa beigu dēļ.
4.10 Aģentūra nevar tikt uzskatīta par atbildīgu gadījumos, kad tehnisku iemeslu vai īslaicīgu traucējumu dēļ Klientam neizdodas veikt Rezervāciju (pabeigt Rezervācijas procesu) vai citādi apstiprināt Biļetes rezervācijas faktu. Aģentūra apņemas pielikt maksimālas pūles, lai novērstu traucējumus pēc iespējas īsākā laika periodā.

5. Norēķini

5.1 Aģentūra un Pakalpojumu sniedzējs (konkrētā lidojuma aviokompānija, viesnīcu piegādātājs vai apdrošinātājs) neizsniedz Biļetes, apstiprinājumus, vaučerus vai citus ceļojuma dokumentus, ja Klients nav veicis pilnu pakalpojuma apmaksu.
5.2 Norēķinam par pakalpojumu jābūt savlaicīgam – rezervācijas apstiprinājumā norādītāja termiņā. Ceļojumu dokumenti tiks izdoti tikai pēc tam, kad maksājums būs ienācis Aģentūras norēķinu kontā.
- Rezervācijas, kas netiek apmaksātas norādītajā termiņā, automātiski tiek anulētas. Ja rezervācijas izpirkšanas termiņš iekrīt brīvdienās, svētku dienās vai darba dienas beigās – Klienta pienākums ir nosūtīt Aģentūrai bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu, ar bankas zīmogu pa faksu (+371) 67160555 vai elektronisko pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.!
5.3 24h laikā pēc veiksmīgas apmaksas saņemšanas Aģentūra nosūta elektroniskos ceļošanas dokumentus uz Klienta norādīto e-pastu. Klienta pienākums ir pārliecināties vai maksājums ir noticis veiksmīgi. Ja 24h stundu laikā Klients nav saņēmis elektroniskos ceļošanas dokumentus, Klienta pienākums ir par to informēt Aģentūru.
5.4 Visās Aģentūras aviobiļešu cenās ir iekļauts biļetes tarifs, lidostas nodokļi un Aģentūra pakalpojuma maksa 9 EUR apmērā. - Veicot norēķinus par zemo izmaksu aviokompāniju (Ryanair, Wizzair, Easy Jet, Norwegian u.tml.) lidojumiem no Klienta kartes var tikt ieturēti divi maksājumi - biļetes tarifs un lidostas nodokļi, kuri tiek ieskaitīti aviokompānijas norēķinu kontā un pakalpojuma maksa, kura tiek ieskaitīta Letasaviobiletes.lv īpašnieka SIA "Tūrisma aģentūra Kolumbs" kontā.
5.5 Norēķinu veidi:
- Tiešsaistē ar debeta vai kredītkarti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard).
- Bankas pārskaitījums - izmantojot savu Interneta banku vai skaidrā naudā tuvākajā bankas filiālē. Maksājot par rezervāciju ar bankas pārskaitījumu, jārēķinās ar bankas darba laiku un pārskaitījuma laiku. Biļete tiek izdota tikai tad, kad nauda ir ienākusi Aģentūras norēķinu kontā. Ja maksājums ir jāveic īsā laikā, Klienta pienākums ir atsūtīt bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu (ar zīmogu) uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai faksu (+371) 67 16 05 55 un pārliecināties par tā saņemšanu, sazinoties ar Aģentūru. Ja maksājuma datums pašreizējā diena, tad apstiprinātam maksājuma uzdevumam jābūt atsūtītam līdz bankas darba dienas beigām – pl.17:00.

SIA "Tūrisma aģentūra KOLUMBS"
PVN 40003404807
Adrese: Blaumaņa iela 34-6, Rīga, LV-1011
A/S Swedbank, kods HABALV22
Konts LV84HABA0551006599064

- Skaidrā naudā vai ar karti ofisā:
Tūrisma aģentūra Kolumbs, Blaumaņa iela 34-6, no plkst. 09:00 līdz 18:00 darbadienās.

6. Bagāža

6.1 Ja Pakalpojuma sniedzējs atzīst, ka reģistrētā Pasažiera Bagāža ir pazaudēta, vai ja reģistrētā Bagāža netiek atvesta 21 dienas laikā no dienas, kad tai vajadzēja būt saņemtai lidostā, Pasažierim ir tiesības pieprasīt, lai Pakalpojuma sniedzējs atlīdzinātu viņa pazaudētās bagāžas vērtību Monreālas konvencijā (1999), Hāgas Protokolā (1955) vai Varšavas konvencijā (1929) (atkarībā no tā, kuru starptautisko vienošanos piemēro konkrētajam pārvadājumam, kas norādīts Biļetē) un citos piemērojamajos tiesību aktos noteiktā kārtībā un apmēros.
6.2 Informāciju par atļautās nododamās bagāžas izmēriem un svaru skatiet Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā vai jautājiet Aģentūras palīdzības dienestam rakstot uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni (+371) 67007007.
6.3 Aģentūra ietur 5 EUR servisa maksu par vienu virzienu aviobiļetēm, kurām, reģistrējamā bagāža nav iekļauta aviobiļetes cenā un klients bagāžu pasūta atsevišķi no aviobiļetes.

7. Reģistrācija

7.1 Reģistrācijas sākums atkarīgs no konkrētā Pakalpojuma sniedzēja un attiecīgās lidostas noteikumiem.
7.2 Regulārajiem Eiropas nozīmes lidojumiem parasti tiešsaistes reģistrācija iespējama 24 – 72 stundas pirms lidojuma. Oficiālais reģistrācijas sākums lidostā ir 2 stundas pirms izlidošanas, atsevišķos gadījumos 1,5 – 1 stundu pirms izlidošanas. Aptuveni 40 minūtes pirms reisa reģistrācija lidostā tiek slēgta un līdz ar to iekāpšana lidmašīnā tiks atteikta, ja Pasažieris lidostā ieradīsies novēloti.
7.3 Par reģistrācijas laiku dažādas pasaules lidostās skatiet attiecīgās lidostas mājas lapā, vai jautājiet Aģentūrai rakstot uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni (+371) 67007007.

8. Maiņa un anulācija

8.1 Katras Biļetes maiņai vai atcelšanai ir ierobežojoši noteikumi, kurus nosaka Pakalpojuma sniedzējs, Klients tos akceptē rezervācijas veikšanas brīdī. Veicot pasūtījuma atcelšanu, Aģentūra ievēro Pakalpojuma sniedzēja diktētos noteikumus. Biļetes anulācijas gadījumā pakalpojuma maksa par pasūtījumu netiek atdota.
8.2 Ja Klientam Pakalpojuma sniedzēja noteikumi nav skaidri izprotami lūgums rakstīt Aģentūrai uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanīt pa tālruni (+371) 67007007.
8.3 Ja Klients vēlas atcelt vai mainīt savu pasūtījumu, Klientam pēc iespējas ātrāk jāsazinās ar Aģentūru rakstot uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. nosūtot aizpildītu iesnieguma formu. Iesniegums par naudas atgriešanu tiek izskatīts 1 mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas.
8.4 Naudas atgriešana Klientam tiek apstiprināta tikai tad, kad tās atgriešanu Aģentūrai ir apstiprinājis Pakalpojuma sniedzējs.
8.5 Klientam nauda tiek atgriezta tikai tad, kad Aģentūra ir saņēmusi naudu no Pakalpojuma sniedzēja.
8.6 Izmaiņas un pasūtījuma atcelšana var tikt veiktas tikai aģentūras darba laikā. Gadījumos, kad Klients pieprasa veikt pasūtījuma izmaiņas (Biļešu atcelšanu, anulāciju, pasažiera datu izmaiņas u.tml.) Aģentūra patur tiesības iekasēt pakalpojumu nodevu 30,- EUR apmērā, neieskaitot Pakalpojuma sniedzēja izcenojumus.
8.7 Biļetes datuma maiņa un anulēšana ir atkarīga no izrakstītās Biļetes Pakalpojuma sniedzēja noteikumiem. Gadījumos kad Biļetei ir vairāki cenu noteikumi (katram lidojuma posmam savi), tad tiek piemēroti striktākie.

9. Ceļošanai nepieciešamie dokumenti (pases, vīzas un veselības apdrošināšana)

9.1 Dažas valstis ir izvirzījušas imigrācijas prasību, ka ceļotāja pasei ir jābūt derīgai noteiktu periodu pēc iebraukšanas valstī. Parasti šis termiņš ir 6 mēneši. Ja pases derīguma termiņš ir īsāks nekā 1 gads, lūdzu, pārliecinieties, par ieceļošanas prasībām konkrētajā valstī. Papildus informāciju skatiet LR Ārlietu ministrijas mājas lapā www.mfa.gov.lv.
9.2 Zīdaiņiem un bērniem (līdz 18 gadu vecumam) ceļojot uz ārvalstīm, ir nepieciešama pase. Gadījumos, ja bērns ceļo viens vai ar pavadoni, kas nav viņa vecāki, vai arī, ja bērns nav ierakstīts vecāku pasē, ir nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts un dzimšanas apliecības kopija. Par papildus dokumentu nepieciešamību interesēties pie notāra.
9.3 Pasē norādītajam Pasažiera vārdam uz uzvārdam ir jāsakrīt ar biļetē ierakstīto vārdu, pretējā gadījumā ceļojumu dokumenti tiks uzskatīti par nederīgiem. Ja kāds no pieteiktajiem ceļojuma dalībniekiem pēc rezervācijas veikšanas maina uzvārdu, piemēram, apprecoties, Klientam jāinformē Aģentūra vai Pakalpojuma sniedzējs, lai tiktu nepieciešamās izmaiņas ceļojuma dokumentos, Pakalpojuma sniedzēja noteikumu ietvaros.
9.4 Klients uzņemas atbildību par saviem izceļošanas/ieceļošanas dokumentiem un vīzu/tranzītvīzu nepieciešamību.
9.5 Klientam ieteicams iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, jo var rasties apstākļi, par kuriem atbildību nevar uzņemties nedz Aģentūra, nedz Pakalpojuma sniedzējs (piemēram, reisu kavēšanās vai anulēšana).
9.6 Klients ir atbildīgs par veselības prasību pārbaudi un to izpildi. Iepazīties ar informāciju par nepieciešamajām potēm ceļojot uz ārvalstīm varat šeit.

10. Sūdzību izskatīšanas kārtība

10.1 Klients sūdzību Letasaviobiletes.lv var izteikt gan rakstveidā:
- Personīgi iesniedzot sūdzību SIA “Tūrisma Aģentūra Kolumbs” birojā Blaumaņa ielā 34-6, Rīgā.
- Ar pasta starpniecību, adresējot to SIA “Tūrisma Aģentūra Kolumbs”, Blaumaņa ielā 34-6, Rīga, LV -1011.
- Izmantojot elektronisko pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
- Izmantojot faksu +371 67224030.
10.2 Mutvārdos:
- Sazinoties telefoniski +371 67007007.
- Personīgi ierodoties SIA “Tūrisma Aģentūra Kolumbs” birojā Blaumaņa ielā 34-6, Rīgā.
10.3 Iesniedzot sūdzību, iesniedzējam tajā jānorāda ziņas par sevi (vārds, uzvārds), iesniedzēja adrese, telefona numurs un/vai elektroniskā pasta adrese, kā arī sūdzības būtība, dokumenti, uz kuriem pamatojas sūdzība.
10.4 Klientam, kurš iesniedzis savu sūdzību mutvārdos, ir jāatstāj sava kontaktinformācija (telefona numurs, elektronikā pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumos Letasaviobiletes.lv varētu ar klientu sazināties. Mutvārdos iesniegtu sūdzību Letasaviobiletes.lv var lūgt Klientam pašrocīgi noformēt rakstveidā.
10.5 Atbilde tiks sniegta rakstiski ne vēlāk, kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas klienta izvēlētajā veidā (pa e-pastu vai pastu).
10.6 Ja Aģentūra uzskatīs Klienta sūdzību par nepamatotu, Klientam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvas strīdu risināšanai, iesniedzot Aģentūrai rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, iesniegumā norādot:
- Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- Iesnieguma iesniegšanas datumu;
- Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpus tiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpus tiesas strīdu risinātājiem:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

11. Noslēguma noteikumi

11.1 Lidojot starpkontinentālajos reisos, atsevišķas aviokompānijas var pieprasīt pār apstiprināt atgriešanās lidojumu 72 stundas pirms lidojuma. Ja Pasažieris lidojumu atkārtoti neapstiprina sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēju vai Aģentūru, rezervācija var tikt anulēta.
11.2 Visu Tūrisma pakalpojumu, kurus Aģentūra piedāvā rezervēt un iegādāties interneta vietnē Letasaviobiletes.lv, pieejamība ir atkarīga no Pakalpojumu sniedzēja.
11.3 Iegādājoties Tūrisma pakalpojumu Aģentūras vietnē Letasaviobiletes.lv līgumsaistības pastāv starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēju. Aģentūra nav iesaistīta nekādās līgumattiecībās.
11.4 Aģentūra neuzņemas atbildību par Pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem Tūrisma pakalpojumiem, tos nepārstāv un nesniedz garantijas par Letasaviobiletes.lv vietnē piedāvāto Tūrisma pakalpojumu atbilstību vai to kvalitāti.
11.5 Lai nenokavētu lidojumu un uzzinātu par iespējamo reisu izmaiņām, kuras veic Pakalpojuma sniedzējs, Klientam pirms izlidošanas vēlams pārbaudīt savu lidojumu sistēmā www.checkmytrip.com.
11.6 Aģentūra ievēro personas datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Rezervējot pakalpojumus interneta vietnē Letasaviobiletes.lv, Klients piekrīt, ka iesniegtos datus apstrādās trešās puses, t.i., Pakalpojumu sniedzēji. Klientu e-pastu uzglabāšanai un apstrādei, ar mērķi reklāmu izsūtīšanai ir saņemta LR Datu valsts inspekcijas izdota apliecība Nr. 010809, izdota 2004.02.02